ДСК

Банка ДСК е част от унгарската Група ОТП, една от водещите банкови групи в Централна и Източна Европа. Лидер  по доверие сред потребителите на финансови услуги у нас, Банка ДСК умело съчетава традиции с постоянно обновление. В своята над 60-годишна история Банка ДСК е изградила устойчиви взаимоотношения с всички клиентски групи. Банкирането на дребно е област, в която банката доминира – тя е традиционен лидер по депозити за граждани и домакинства, както и потребителски и ипотечни кредити, а през последните няколко години се доказа и като надежден партньор на бизнеса в страната. Финансовата институция прилага иновативен подход към банковите продукти и услуги, а усилията й са насочени към модернизиране и разширяване на достъпността на банковите услуги чрез предлагане на различни дистрибуционни канали и чрез прилагане на най-новите ИТ разработки  в сферата на обслужването.