Позиция БАПК

 

Предвид пандемията от COVID-19 в момента се намираме в безпрецедентна ситуация на световна криза, чиито последици тепърва ще усещаме на гърба си и като бизнес, и като граждани.

Българските банки вече обявиха мораториум върху плащанията по кредитите във връзка с COVID-19, около които целият сектор се обедини и подкрепя безпрекословно. Тези мерки логично адресират банковото кредитиране, каквото е и единодушното становище и на Българската народна банка, и на Европейския банков орган.

Като отговорни компании, загрижени както за здравето и сигурността на общността, така и за икономическия просперитет и стабилност в страната, членовете на БАПК, в която влизат водещи институции във финансовата сфера, вече предприеха и анонсираха мерки за облекчаване на затрудненото положение на клиентите физически и юридически лица, които изпадат в затруднено положение вследствие на пандемията от COVID-19. Съпричастността и предприемаческият дух са дълбоко вкоренени в корпоративната култура на организациите в асоциацията. За всички нас е ключово важно да преодолеем тази изключително трудна за граждани, фирми и самите нас ситуация, като същевременно подпомогнем и оцеляването на малкия и среден бизнес в страната, който е гръбнакът на всяка икономика.

Всички ние безспорно сме се доказали като обществено ангажирани компании, които добре разбират нуждите и проблемите на своите клиенти. Наш осъзнат дълг е да покажем реална отговорност, обединеност и грижа към общността и подкрепа за всички затруднени наши сънародници. Само заедно и с точно премерените общи усилия ще намерим най-добрия изход от тежката ситуация, в която се намираме всички – и граждани, и фирми