slider_2.jpg

БАПК представлява своите членове и защитава правата им пред държавните органи, регулатори, неправителствени организации и други юридически и физически лица. Всички финансови институции в БАПК, следват принципите на отговорното кредитиране и се отнасят към клиентите си в съответствие с най-високите етични стандарти.

В компаниите-членки на асоциацията, работят близо 7000 души. През 2015 г. общите им приходи възлизат на 342 млн. лв., като над 25 млн. лв. са внесени като данъци и осигуровки. През годините от услугите на компаниите в Асоциацията за потребителско кредитиране са се възползвали над 2,5 млн. клиенти.